Informacije za tehničko osoblje i tvrtke koje rade s opremom koja sadržava fluorirane stakleničke plinove Oprema za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline – Uredba (EU) br. 517/2014 o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima i provedbene uredbe

Informacije za tehničko osoblje i tvrtke koje rade s opremom koja sadržava fluorirane stakleničke plinove Oprema za hlađenje, klimatizaciju i dizalice topline – Uredba (EU) br. 517/2014 o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima i provedbene uredbe