Uputa o postupanju za uvoznike opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – MZOE pripremilo je cjelokupnu  uputu o postupanju za uvoznike opreme koja sadržava fluorirane stakleničke plinove o obvezama na temelju Uredbe EU-a o fluoriranim stakleničkim plinovima na hrvatskom jeziku, a može se otvoriti ovdje