Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline

Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline– HURKT

Croatian Refrigeration Air-Conditioning and Heat Pumps Association –CRACHA

PROGRAM RADA
Predmet aktivnosti

Udruga je neprofitna stručna organizacija koja će objedinjavati interese i potrebe pravnih i fizičkih osoba uključenih u sve vrste poslova (konstrukcija, proizvodnja, projektiranje, izgradnja, održavanje, poslovne usluge itd.) vezanih za rashladnu tehniku i dizalice topline u prehrambenoj industriji, tzv. hladnom lancu, procesnoj industriji, u području obrade i stanja zraka u izgrađenom prostoru (grijanje, hlađenje, klimatizacija) obrada zraka u tehnologijskim postupcima itd., sa ciljem promicanja i zaštite interesa struke u cjelini.

Aktivnosti
 1. Pravni okvir – regulativa
  • Uspostava formalnog savjetodavnog i partnerskog statusa udruge u sklopu aktivnosti koje provode zakonodavna tijela sa ciljem aktivnog sudjelovanja u izradi propisa, pravilnika, normi, a moguće i zakona koji se tiču predmetne struke
  • Savjetovanje pri usklađivanju HR regulative s međunarodnim propisima
  • Kategorizacija i ovlašćivanje (licenciranje) skupina fizičkih i pravnih osobavezanih uz predmetnu struku
 2. Sustav cjeloživotnog obrazovanja
  • Obrazovanje i proširenju baze djelatnika u predmetnoj struci sa ciljem doškolovanja kvalificiranih strukovno specijaliziranih kadrova od SSS (serviseri) do VSS (inženjeri)
  • Organizacija radionica i seminara iz područja predmetne struke, podrška sličnim skupovima
  • Savjetovanje i izrada nastavnih programa za ciljane skupine fizičkih i pravnih osoba
 3. Stručna podrška
  • Upoznavanje zainteresiranih skupina s novostima u struci s naglaskom na zakone vezane uz gospodarenje radnim tvarima
  • Podrška domaćim proizvođačima opreme u predmetnoj struci
  • Predlaganje, izrada i uspostava koda dobre prakse
  • Podrška centrima za prikupljanje i oporabu halogeniranih ugljikovodika(freona)
 4. PromicanjeSuradnja s ostalim strukovnim organizacijama
  • Promicanje svijesti o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti
  • Promicanje tehnologija s niskom emisijom stakleničkih plinova
  • Izrada promotivnih materijala i letaka
 1. Suradnja s ostalim strukovnim organizacijama
  • Suradnja s inženjerskim komorama, prvenstveno HKIS, s ciljem usklađenog djelovanja
  • Organizacija i suorganizacija stručnih skupova
  • Provođenje anketa s ciljem praćenja stanja na tržištu

6. Baza podataka

  • Stručna literatura i propisi
  • Izvođenje anketa i statistika plasmanu roba i usluga na tržištu u RH
  • Fizičke i pravne osobe u predmetnoj struci
  • Izvedeni sustavi, vrste i osobine

Program u cijelosti možete skinuti na Program rada

Back to Top
Descargar musica