Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline

Europska Unija

1. Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009.) Reg1005_2009-EN

2. Uredba (EZ) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (SL L 150,20.05.2014.) 517_2014 

3. Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoba u pogledu nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 303_2008

4. Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju te dizalica topline koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 335, 20.12.2007) 32007R1516

5. Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoba u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 304_2008

6. Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju standardni zahtjevi u pogledu provjere propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 333, 19.12.2007) 32007R1497

7. Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. kojom se u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju minimalni zahtjevi i uvjeti za uzajamno priznavanje certifikacije osoba u pogledu opreme za klimatizaciju zraka određenih motornih vozila koja sadrži određene fluorirane stakleničke plinove (SL L 92, 3.4.2008.) 307_2008

Back to Top
Descargar musica