Hrvatska udruga za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline

Važeći zakoni u području zaštite okoliša obzirom na tvari koje oštećuju ozonski sloj i stakleničke plinove:

 Hrvatska

1. NN 03/13 Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise Pravilnik O Izobrazbi Osoba 

2. Propisi Europske Unije o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima koji se primjenjuju u Hrvatskoj od 1. srpnja 2013. MZOiP 

 

Back to Top
Descargar musica